• Turkish Airlines, poslovnica Mall of Montenegro – Podgorica; projektovanje i izvodjenje sistema za klimatizaciju i ventilaciju
 • Telenor, novi objekat na Starom aerodromu – Podgorica; izvodjenje radova na termotehničkim instalacijama
 • Hard Rock Cafe, Atlas kapital centar – Podgorica; projekat termotehničkih instalacija
 • Philip Moris, poslovni objekat – Podgorica ; projektovanje i izvodjenje sistema za klimatizaciju i ventilaciju
 • Hemomont d.o.o. Podgorica; revizija projekta pogona za proizvodnju sterilnih ljekova.
 • Dnevni Centar za djecu sa posebnim potrebama – Rožaje; projekat termotehničkih instalacija
 • Hemomont d.o.o. ; revizija projektne dokumentacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
 • CFSSI; revizija projektne dokumentacije hidrauličnih putničkih liftova
 • Qatari Diar Hotel & Property „Owners Club“ – Plavi Horizonti; revizija idejnog rješenja i glavnog projekta sprinkler instalacija
 • Administartivni objekat opštine – Petnjica; revizija tehničke dokumentacije
 • Hotelski kompleks sa 4 zvjezdice – Budva; izrada projektne dokumentacije
 • Objekat granične policije – Plav; izrada projektne dokumentacije
 • Shalet n8 – Kolašin; izrada projektne dokumentacije
 • Nacionalni centar za transfuziju krvi Crne Gore – Podgorica; vršenje stručnog nadzora tokom izvođenja na termotehničkim instalacijama
 • Poliklinika i dom zdravlja – Berane; vršenje stručnog nadzora tokom izvođenja na termotehničkim instalacijama
 • Administrativni objekat zgrade opštine – Mojkovac; vršenje stručnog nadzora tokom izvođenja na termotehničkim instalacijama
 • Tržnica i pijaca – Bijelo Polje; vršenje stručnog nadzora tokom izvođenja na termotehničkim instalacijama
 • Hotel Rivijera Kristal – Petrovac; vršenje stručnog nadzora tokom izvođenja na termotehničkim instalacijama
 • Dječiji Vrtić – Bijelo Polje
 • Objekat Muzičkog centra, sale državnih protokola Crne Gore i crnogorska kinoteka – Podgorica; vršenje stručnog nadzora tokom izvođenja na termotehničkim instalacijama
 • Zavod za izvršenje krivičnih sankcija – Spuž; adaptacija instalacija na objektu nove kuhinje
 • Hemomont d.o.o. – Podgorica; vršenje stručnog nadzora tokom izvođenja na termotehničkim instalacijama
 • Crnogorska Akademija Nauka i Umjetnosti – Podgorica; vršenje stručnog nadzora tokom izvođenja na termotehničkim instalacijama
 • Fakultet Likovnih Umjetnosti (FLU), Cetinje; vršenje stručnog nadzora tokom izvođenja na termotehničkim instalacijama
 • TE Pljevlja; servis i preventivno održavanje sistema klimatizacije i ventilacije
 • RTCG; servis i održavanje sistema za klimatizaciju
 • Stambeno-poslovni objekat ENT-EXT u Podgorici; vršenje stručnog nadzora
 • Kolašin 1600; revizija tehničke dokumentacije
 • Objekat opštine Gusinje; revizija tehničke dokumentacije
 • Plažni bar“La Perla“- restoran u funkciji hotela; revizija tehničke dokumentacije
 • Sindikat Uprave policije; revizija dijela tehničke dokumentacije
 • Konvektorska stanica u Kotoru, Terna Crna Gora; revizija idejnog rješenja termotehničkih instalacija, vršenje stručnog nadzora tokom izvođenja na termotehničkim instalacijama
 • Sistem za prečišćavanje otpadnih voda, “Hemomont“ Podgorica; vršenje stručnog nadzora tokom izvođenja na termotehničkim instalacijama
 • Server sala za informaciono društvo i telekomunikacije Crne Gore – Podgorica
 • Restoran Crno jezero; izrada projektne dokumentacije mašinskih instalacija
 • Komercijalan banka i T-com, Herceg Novi; izrada projektne dokumentacije
 • Zavod za metrologiju, Podgorica; izrada tehničke dokumentacije
 • Casino – City Kvart, Podgorica; izvođenje termotehničkih instalacija i sistema za ventilaciju
 • Zavod za metrologiju, Podgorica; izvođenje termotehničkih instalacija i sistema za ventilaciju
 • Štamparija Pro File, Podgorica; izvođenje sistema za ventilaciju
 • Pomorski fakultet u Kotoru; izrada tehničke dokumentacije sistema kliimatizacije, ventilacije i stabilne instalacije za gašenje požara
 • Energetski pregled sistema za grijanje i sistema sa klimatizaciju objekata u opštini Tivat
 • Dom starih – Grabovac-Risan
 • Antony Morato ACC – Podgorica
 • Kineski restoran – City Kvart-Podgorica
 • Bistrica Majstorovina mHE, BijeloPolje; revizija tehničke dokumentacije
 • Restoran Biogradska Gora; izvođenje termotehničkih instalacija, sistemi za ventilaciju i klimatizaciju
 • Sportska Hala Berane; izvođenje termotehničkih instalacija i sistema za ventilaciju i klimatizaciju
 • Server sala za informaciono društvo i telekomunikacije Crne Gore; revizija tehničke dokumentacije sistema za gašenje požara, Novec 1230
 • Vjetro elektrana VE „Možura“; revizija tehničke dokumentacije
 • Vinarija Cetinje; revizija tehničke dokumentacije
 • Rezidencija predsjednika Cetinje, Direkcija za imovinu; revizija tehničke dokumentacije
 • Vinicka mHE,Berane; revizija tehničke dokumentacije
 • Univerzitet Crne Gore, Pravni fakultet; izvođenje termotehničkih instalacija, klimatizacija
 • Ljevak mHE, Mojkovac; revizija tehničke dokumentacije
 • Tunel “Vjeternik“, Autoput „Bar-Boljare“; izrada tehničke dokumentacije, ventilacije tunela u izgradnji
 • NLB Banka, Filijala Petrovac; izrada tehničke dokumentacije klimatizacije i ventilacije
 • Messer Tehnogas, Buljarica; Glavni mašinski projekat skladišnog rezervoara tečnog ugljen-dioksida (CO2)
 • NLB Banka, Centralna zgrada Podgorica; izrada tehničke dokumentacije klimatizacije i ventilacije
 • Societe General Banka, Trg Nezavisnosti u Podgorica; izrada tehničke dokumentacije klimatizacije i ventilacije
 • Vrbnica mHE, Plužine; projekat hidromašinske i mašinske opreme
 • Tunel “Kosman“, Autoput „Bar-Boljare“; izrada tehničke dokumentacije, ventilacije tunela u izgradnji
 • Tunel “Mala Trava“, Autoput „Bar-Boljare“; izrada tehničke dokumentacije, ventilacije tunela u izgradnji
 • Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Berane; glavni projekat termotehničkih instalacija
 • Tunel “Klopot“, Autoput „Bar-Boljare“; izrada tehničke dokumentacije, ventilacije tunela u izgradnji
 • Stambeno poslovni objkekat“ Zabjelo-Ljubović“; projekat liftovskih postrojenja hidrauličnih putničkih liftova
 • Turistički objekat kondo hotel, Njivice; projekat sprinkler instalacija
 • Turistički objekat, Bigova; projekat ventilacije i odimljavanje garaže
 • Dom kulture Pljevlja; nadzor tokom izvođenja termotehničkih instalacija, ventilacije i klimatizacije
 • Tunel “Vilac“ , Autoput „Bar-Boljare“; izrada tehničke dokumentacije, ventilacije tunela u izgradnji
 • Univerzitet Crne Gore, Elektro tehnički fakultet ETF; izvođenje termotehničkih instalacija, klimatizacija ( grijanje i hlađenje)
 • Hrvatski konzulat, Kotor; izrada glavnog projekta termotehničkih instalacija
 • Objekat bivše upravne zgrade Košute za potrebe smještaja biznis inkubatora i inovativnog centra, Cetinje; izrada glavnog projekta termotehničkih instalacija
 • Lovćen banka, filijala Ulcinj; izrada glavnog projekta termotehničkih instalacija