Glosarij d.o.o.

  • Investitor: Glosarij d.o.o.
  • Lokacija: Podgorica
  • Objekat: Objekat distributivnog centra veleprodaje
  • Vrsta usluge: Vršenje stručnog nadzora na termotehničkim instalacijama