Fakultet likovnih umjetnosti

  • Projekat: Fakultet likovnih umjetnosti
  • Lokacija: Cetinje
  • Vrsta usluge: Vršenje stručnog nadzora tokom izvođenja radova na termotehničkim instalacijama