Energy Team

Od svog samog osnivanja, 2014. godine, kompanija Energy team njeguje energetski efikasna inženjerska rješenja koja će tretirati prostor za život na način koji će obezbijediti ugodnost boravka i maksimalno iskorišćenje postojećih obnovljivih izvora energije, što  potvrđuje članstvo u Naučnu mrežu inovativnih organizacija Ministarstva nauke. Takođe, kompanija intezivira primjenu obnovljivih izvora energije (solarni sistemi, tehnologija geotermalnih sondi, toplotne pumpe koje kao grejni/rashladni fluid koriste morsku vodu, hidroelektrane) i automatike HVAC sistema (mjerenje termodinamičkih parametara, daljinsko i/ili automatsko upravljanje uređajima ovih sistema). Izuzetan broj licenci i mnoštvo uspješno isprojektovanih i izvedenih inženjerskih rješenja sagradile su renome ove kompanije.

Kotlovi

Kotlovi

Radijatori

Radijatori

Rekuperatori

Rekuperatori

Rešetke i difuzori

Rešetke i difuzori

Solarni paneli

Solarni paneli

Ventilatori

Ventilatori

Klime

Klime